phạm vi tỷ lệ giảm cho máy nghiền hàm công suất lớn hơn