phương trình tiêu thụ năng lượng máy nghiền quặng quặng